Porównanie holterów EKG

Wszystkie najważniejsze funkcje poszczególnych holterów EKG w jednej przejrzystej tabeli.
 

Holter EKG HolCARD 24W Alfa System A703 HolCARD 24W Alfa System A712 HolCARD 24W Alfa System A812 HolCARD 24W Alfa System A800
Wymiar rejestratora 72 x 76 x 23 mm 72 x 76 x 23 mm 130 x 96 x 30 mm 130 x 96 x 30 mm
Zasilanie 1 bateria typu AA 1 bateria typu AA 2 baterie 1,5V typu AA 2 baterie 1,5V typu AA
Ilość kanałów 3-kanałowy 12-kanałowy 12-kanałowy 3-kanałowy
Czas zapisu 48 godzin 48 godzin lub 7 dni 24 lub 48 godzin 24 lub 48 godzin
Wyświetlacz nie nie tak tak
Zegar czasu rzeczywistego nie nie tak tak
Zapis na karcie pamięci karta SD karta SD karta CompactFlash karta CompactFlash
Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym w trybie prospektywnym i retrospektywnym w trybie prospektywnym i retrospektywnym w trybie prospektywnym i retrospektywnym
Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG tak tak tak tak
Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu w czasie rzeczywistym tak tak tak tak
Gwarancja na urządzenie 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata