Badanie holterem EKG

Dlaczego wykonuje się badanie Holterem EKG? Holter EKG jest badaniem czynności elektrycznej serca w długim okresie czasu, co najmniej 24 godziny. Badanie pozwala na diagnostykę zaburzeń rytmu serca, zmian niedokrwiennych oraz pauz w pracy serca, które wystąpią w trakcie rejestracji. Dzięki badaniu można wykryć przyczynę lub monitorować leczenie takich chorób, jak: • Omdlenia i utraty przytomności pochodzenia sercowego. • Zaburzenia rytmu serca. • Choroba wieńcowa i stan po zawale serca. [...] [Czytaj więcej]